Навігація
Наша гордість

Завдання для учнів на 16.03.2020

«Манікюрна справа»

Жарєнова Валентина Олександрівна         тел . 0966027699    0509388299

16.03.2020

Група № 107

Тема :Покриття нігтів лаком (гель –лаком) у технологічній послідовності.

Домашнє завдання:

 1. Опрацювати матеріал 

Підручник :Манікюр та педикюр крок за кроком  -ДжиБаек ст. 82 – 87

 • Скласти кросворд на тему «Покриття нігтів лаком»

Тема :Покриття нігтів лаком (гель –лаком) у технологічній послідовності.

Домашнє завдання: відпрацювати Л.П.Р.  Покриття нігтів лаком (гель –лаком) у технологічній послідовності.

Тема :Виконання елементів художнього оформлення нігтів

Домашнє завдання: відпрацювати Л.П.Р. на типсах « Виконання елементів художнього оформлення нігтів»

Тема :Виконання елементів художнього оформлення нігтів

Домашнє завдання: відпрацювати Л.П.Р. на типсах « Виконання елементів художнього оформлення нігтів»

Тема :Виконання елементів художнього оформлення нігтів

Домашнє завдання: відпрацювати Л.П.Р. на типсах « Виконання елементів художнього оформлення нігтів»

Тема :Виконання елементів художнього оформлення нігтів

Домашнє завдання: відпрацювати Л.П.Р. на типсах « Виконання елементів художнього оформлення нігтів»

Англійська мова

Осипенко С.В.  тел.0951807900

38 група – Підручник англійська мова О. Карпюк, 11 клас 2019 р. Опрацювати нові лексичні одиниці ст. 213; виконати впр. 3 ст. 216 (Описати українського підлітка, використовуючи подані фрази на ст. 216); виконати впр. 4 ст.218 (написати есе, обравши тему із впр. 3 ст. 218).

Зарубіжна література

38 група– Підручник Зарубіжна література О. Ніколенко, 11 клас 2019 р. Опрацювати та законспектувати ст. 109-112; створити хронологічну таблицю ст. 113-114, біографія Джорджа Орвелла. Прочитати повість-антиутопію «Колгосп тварин» (1945).

Система технічного обслуговування та ремонту машин

Нікулін В.М.

Група 29  
Професія Тракторист-машиніст с/г виробництва, категорія А1  
Предмет Система технічного обслуговування та ремонту машин  
Тема уроку Дефектування маточини коліс та дисків, покришок та камер.   Діагностування ходової частини.   Визначення технічного стану основних механізмів і робочих органів.   Технічне обслуговування ходової  частини та органів керування   Технологія розбирання агрегатів та приладів гідравлічного обладнання   Діагностування гідросистеми.  
Підручник А.Ф.Антоненко Комплексна система технічного обслуговування тракторів і автомобілів  
Повторити §14.8 стор. 261-264  
Опрацювати самостійно матеріал §13.8 стор. 196-203  
  §14.9 стор. 264-268 §13.2 стор. 222-223  
Законспектувати Дефекти коліс, покришок:  стор. 263; Правила користування гідросистемою: стор. 222  
     

Зарубіжна література

Бадрак М.Ю.

19 група

Тема: Федір Михайлович Достоєвський «Злочин і кара»

Д/з Біографія письменника. Зміст твору «Теорія Раскольнікова»

Українська література

18 група

Тема: Іван Багряний «Тигролови»

Д/з Біографія письменника та зміст твору «Тигролови»

Українська мова

18 група

Тема: Виразне читання текстів різних стилів, інтонування

Д/з Авраменко. Українська мова – впр. 97 ст.153

Всесвітня історія

Сергєєв В.Ю. тел.0975199873

Група Предмет Тема уроку Д.З.
78 Всесвітня історія Падіння авторитарних режимів в 1970-х рр.. #5, п.1-2 підручника
78 Всесвітня історія Рух афроамериканців США за громадянські права. М.Л.Кінг. #4, п.3 підручника
78 Всесвітня історія ПЗ: Молодіжна контркультура: вплив на формування постіндустріального суспільства Підготувати тематичну презентацію
78 Всесвітня історія ТНК. НТР і зростання ролі професійних фахівців і техніків. #4,п.1підручника

Біологія

Бондаренко А.І.

 109 група

 Тема  «Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки».

Д/З:  Андерсон О.А. та інші   Біологія та екологія  підручник для 10 кл.:рівень стандарту .- К. : Школяр, 2018

§ 33      ст. 129- 134  , ст. 134 №  1-5

 Тема «Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості  людини».

Д/З:  Андерсон О.А. та інші   Біологія та екологія  підручник для 10 кл.:рівень стандарту .- К. : Школяр, 2018

§ 32     ст. 125- 128  , ст. 128 №  1-5

Тема «Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація. Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині.»

Д/З:  Андерсон О.А. та інші   Біологія та екологія  підручник для 10 кл.:рівень стандарту .- К. : Школяр, 2018

§ 29     ст. 117- 120  , ст. 120 №  1-7

Хімія

Бондаренко А.І.

 Група № 109

Тема « Жири як представники естерів. Класифікація жирів їхні хімічні та фізичні властивості».

Д/З:  Л.П.Величко  Хімія. Рівень стандарту: підручник для 10 класу, – Київ: Пед. Думка, 2018

§ 16.ст .74-76,  завдання для самоконтролю ст.76 № 3-7

Тема « Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення і поширення в природі. Глюкоза. Фізичні та хімічні властивості глюкози.

Д/З:  Л.П.Величко  Хімія. Рівень стандарту: підручник для 10 класу, – Київ: Пед. Думка, 2018

§ 17.ст . 77-79,  завдання для самоконтролю ст.79 № 2,3,6

Тема. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

Алгоритм розв’язування задач

Під час хімічних виробництв використовують сировину, яка в основному не являє собою чисту речовину, а містить різноманітні домішки. Ці домішки в процесі виробництва участі не беруть. Тому необхідно провести розрахунки, за якими обчислити масу чистої речовини, яка і буде брати участь в хімічному процесі.

 Особливість розв’язування задач даного типу полягає в тому, що слід з’ясувати, що є технічною речовиною, чистою речовиною, а що є домішками. Технічна речовина – це речовина, в якій корисний компонент, забруднений домішками. Визначивши компоненти, користуємось опорними формулами.

Опорні формули:

m(тex) = m (чист. реч.) + m(дом.);   m (чист.реч.) = m(тex) – m(дом)

W%(дом.) = ;      W% (чист. реч.) =

W%(дом.) + W% (чист. реч.) = 100%

Алгоритм 1

 1. Записати повну і скорочену умову задачі.
 2. Обчислити масу домішок.
 3. Обчислити масу чистої речовини.
 4. Обчислити кількість чистої речовини.
 5. Обчислити за рівнянням реакції кількість продукту реакції.
 6. Обчислити масу чи об’єм продукту реакції.
 7. Записати відповідь.

Алгоритм 2

 1. Записати повну і скорочену умову задачі.
 2. Обчислити масову частку чистої речовини.
 3. Обчислити масу чистої речовини.
 4. Обчислити кількість чистої речовини.
 5. Обчислити за рівнянням реакції кількість продукту реакції.
 6. Обчислити масу чи об’єм продукту реакції.
 7. Записати відповідь.

Задача 1 

Який об’єм водню виділиться при дії етанолу  на технічний натрій масою 1,2 г, якщо масова частка домішок, що не реагують з спиртом, 10%.

Дано:                                Розв’яання
m(Na)=1,2г        W%(дом.)=10%  V(H2)-?                    М(Na)=23г/моль; Vm=22,4л/моль  1. Знаходимо масу  домішок? W%(дом.) = m(дом)=  2. Знаходимо масу чистої речовини?  m(Na)=1,2 – 0,12=1,08 (г) 3. Обчислюємо кількість речовини  натрію? n(Na)=1,08:23=0,05 (моль)                        0,05 моль                    V-? 4. 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑                          2 моль                       1 моль                          23 г/моль                      22,4 л/моль         ( згідно з рівнянням реакції кількість Na -2моль, а Н2 –          1 моль, отже  n(Na) = 0,05:2 = 0,025моль (Н2)     5. Знаходимо об’єм водню? V(H2)= 22,4·0,025 = 0,56 (л)  
   
Відповідь: виділиться водень об’ємом 0,56 л.

Задача 2.

Визначити масу оцтової кислоти, одержаної з спирту, який у свою чергу був добутий бродінням 200 кг технічної глюкози, масова частка нецукристих домішок у якій становить 10%.

Дано:                                      Розв’язання

m(С6Н12О6 тех.)= 200кг          1. Записуємо відповідні рівняння реакцій

W(домішок) = 10%               C6H12O6® 2C2H5OH + 2CO2↑   (1)

m(СН3СООН) – ?                   C2H5OH → СН3СООН              (2)

2.Знаходимо масу глюкози без домішок

100% – 10% = 90% (0,9)

m (глюкози) = 200кг · 0,9 = 180 кг

3.Знаходимо кількість речовини глюкози

n (C6H12O6) =  = 180/180 = 1моль

4.Згідно рівнянь реакцій

n(C6H12O6): n(C2H5OH)=1:2  (1 рівняння)

n(C2H5OH)= 2 моль

n(C2H5OH):n(СН3СООН) =1:1 (2 рівняння)

n(СН3СООН)=2 моль

5.Знаходимо масу кислоти

m(СН3СООН) = 60*m = 60·2 = 120кг

Відповідь: маса кислоти 120кг.

Задача 3

Масова частка целюлози у деревині дорівнює 50%. Яку масу спирту можна добути під час бродіння глюкози, що утворюється при гідролізі деревних ошурок масою 729 кг? Урахувати, що спирт виділяється у реакційній системі у вигляді розчину з масовою часткою води 8%. Вихід етанолу становить 70%.

Дано                                   Розв’язання

w (C6Н10О5)n=50%             (C6H10O5)n +nH2O®nC6H12O6                    (1)

m (д. ошур.) = 729кг          C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2       (2)

w (Н2О) = 8%                       W = ;  m(цел) = w(цел) ·m (дерев)

ή (C2H5OH) = 70%               1. Знаходимо масу целюлози

m(C2H5OH) – ?                                  m(цел) = 0,5 ·729кг = 364,5 кг

2.Знаходимо кількість целюлози

n= ; n(цел.) =  = 2,25 моль

За рівняннями реакцій (1) і (2)

n(C2H5OH) = 2n(цел.) = 4,5 моль

 3.Знаходимо масу C2H5OH

m = n×M;    m(C2H5OH) = 4,5 × 46 = 207 кг

 Оскільки вихід спирту становить 70%, то маса  практична спирту дорівнюватиме:

h =  .100%    m(практична) = h×m(теоретична)/100%

mпр.(C2H5OH) = 0,7 × 207 = 144,9 кг

4. Знаходимо масу безводного спирту

W= ;     m(р-ну) = ;     m(р-ну) =  = 157,5 кг

Відповідь: маса безводного спирту 157,5 кг

VI. Завдання для самостійної роботи (закріплення умінь і навичок)

1.  Визначити об’єм вуглекислого газу, який виділяється при спалюванні 500 г вугілля, що містить 8 % негорючих домішок.

2. Який об’єм карбон(ІІ) оксиду можна добути з 50 кг вугілля, масова частка негорючих домішок в якому складає 4 %?

3. Яка масова частка Карбону у вуглеці, якщо при спалюванні 210 кг вуглецю утвориться діоксин карбону об’ємом 358,4 л?

4. Визначити масу оцтової кислоти, одержаної зі спирту, який добуто внаслідок бродіння 200 кг глюкози, масова частка нецукристих домішок в якій складає 10%

5. Скільки потрібно картоплі, що містить 20 % крохмалю, для добування 92 кг етанолу?

6. Скільки етанолу можна добути з 42,5 кг глюкози, яка містить 15% домішок?

7. Який об’єм ацетилену можна добути з 200 кг кальцій карбіду, масова частка домішок в якому 5 %?

VII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника, розв’язати задачу: визначити масову частку домішок у зразку кальцій карбіду, якщо з 200 г його було одержано 26 л ацетилену.

Устаткуваннч підприємств громадського харчування

Доброва О.М. Тел.0987493927

Група №79

Тема: «Газові плити.»

Домашнє завдання:

Вивчити:Р.9.6 ст149-157

Підручник: «Устаткування підприємств громадського харчування»

Автор Н.П.Саєнко, Т.Д.Волошенко

Тема: « Сковороди і жаровні електричні.»

Домашнє завдання:

Вивчити:Р.10.10 ст236-242

Підручник: «Устаткування підприємств громадського харчування»

Автор Н.П.Саєнко,Т.Д.Волошенко

Гігієна та санітарія виробництва

Доброва О.М. Тел.0987493927

Група №79

Тема: « Гігієнічні вимоги до обладнання ПГХ.»

Домашнє завдання:

Опрацювати: Торговельно-технологічне обладнання повинно забезпечувати збереження якості кулінарної продукції і напівфабрикатів та товарного вигляду протягом усього терміну їх реалізації.

На торговельно- технологічне обладнання повинен бути сертифікат відповідності, а ті їх види, що не підлягають сертифікації, виготовляються з матеріалів, дозволених головним державним санітарним лікарем України.

Зрг повинні мати необхідне технологічне обладнання для забезпечення виробничого процесу згідно з потужністю та чинними галузевими нормами.

Розташування технологічного обладнання має відповідати технологічній схемі, забезпечувати поточність технологічного процесу, найкоротші шляхи проходження сировини та н/ф, виключати зустрічні потоки сировини, н/ф та готової продукції. Під час роботи на технологічному обладнанні повністю виключається можливість контакту сирих та готових продуктів.

Конструкція обладнання повинна забезпечувати легке розбирання і доступність вузлів, що контактують з сировиною і готовими продуктами для чищення, миття, дезінфекції, а також для проведення санітарного і технологічного контролю за виробничими процесами. Частини технологічного обладнання. Що має безпосередній контакт із харчовими продуктами, змазуються тільки харчовими маслами.

Обладнання має забезпечувати безпеку працюючих, в процесі експлуатації не повинне забруднювати н.с. викидами шкідливих речовин в обсягах, що перевищують допустимі значення. Обладнання з оцинкованої сталі, нелуженої міді, а також емальований посуд та інвентар на виробництві не допускається.

Предмет «Гігієна та санітарія виробництва»

Тема: « Гігієнічні вимоги до інвентаря на підприємствах харчування.»

Домашнє завдання:

 Поверхня  інвентарю має бути гладкою, без щілин та зазорів, болтів або заклепок, що випускають, доступною для огляду, легко піддаватись чищенню, миттю та дезінфекції.

Покриття виробничих столів повинні бути гладкими, виготовленими з не корозійних матеріалів або синтетичних матеріалів, дозволених для контакту з харчовими продуктами. Найкращим в санітарному плані є покриття з нержавіючої сталі.

Виробничі ванни виготовляють із нержавіючої сталі, алюмінію або дюралюмінію. Ванни для миття посуду виготовляють тільки із нержавіючої сталі, тому що алюміній та його сплави після тривалого контакту з мийними засобами темнішають та шершавіють.

Колоду для розрубування м’яса виготовляють із твердого дерева діаметром 50 см і заввишки 80 см. Для зручності пересування її встановлюють на металеву підставку, а для покращення миття – фарбують бокову частину масляною фарбою.

При розміщенні обладнання необхідно дотримуватися санітарних норм відстаней, а також раціонально і зручно компонувати теплове, механічне та немеханічне обладнання.

Відстань між немеханічним(столами, ваннами) та тепловим обладнанням має бути не менш ніж 1,3 м,  між стіною та підлогою – 1,25 м, між тепловим обладнанням та роздатковою – 1,5 м.

Ширина робочого місця біля плити на одного працівника повинна становити не менш ніж 1,25 м.

Не рекомендується розміщувати теплове обладнання поряд з вікнами, тому що забруднення їх парою та жиром (під час смаження) призводить до зниження природного освітлення. Відстань між стіною та котлом має дорівнювати 0,5-1,2 м.

Кейсова вправа:

Для дезінфекції столового посуду використовують 0,2% розчин хлорного вапна. Запропонуйте спосіб приготування такого розчину з порошку хлорного вапна, а потім з 10% вихідного освітленого розчину. Визначте умови його використання та зберігання  відповідно до методичних вказівок та інструкцій.

Предмет «Організація виробництва та обслуговування»

Тема: « Організація роботи мясного цеху.»

Домашнє завдання:

Підручник: «Організація ресторанного господарства»

Автор: В.В. Архіпов

Опрацювати: ст90-97

Предмет «Організація виробництва та обслуговування»

Тема: « Організація робочого  місця мясо-рибного цеху.»

Домашнє завдання:

Підручник: «Організація ресторанного господарства»

Автор: В.В. Архіпов

Опрацювати: ст98-104

Фізика

Соловей Г.М.

 Група №19

Теми уроків.№77-80 Розв’язування задач.  Д/з. Розв’язати  № 440-443, 446 – 447 .

Внутрішня енергія. Д/з.§ 39. – написати опорний конспект.

Перший закон термодинаміки .Д/з.§ 40- написати опорний конспект .

Робота термодинамічного процесу. Д/з.§ 41- конспект. Задачі на стр.170 №448-456

Всесвітня історія

Сергєєв В.Ю. тел.0975199873

Група Предмет Тема уроку Д.З.
78 Всесвітня історія Падіння авторитарних режимів в 1970-х рр.. #5, п.1-2 підручника
78 Всесвітня історія Рух афроамериканців США за громадянські права. М.Л.Кінг. #4, п.3 підручника
78 Всесвітня історія ПЗ: Молодіжна контркультура: вплив на формування постіндустріального суспільства Підготувати тематичну презентацію
78 Всесвітня історія ТНК. НТР і зростання ролі професійних фахівців і техніків. #4,п.1підручника

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Корисні посилання
Міністерство освіти україни молоді та спорту nmk_pto oda dd_osvitu2 der_adm Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія Державна служба якості освіти України